BETA

מהן הפעולות הקריטיות לטיפול בילד שטבע?

מהן מחלות הריאה שנגרמות מתוצאה בעישון? איזה טיפול עזרה ראשונה יש להגיש לילד שטבע וחולץ מהמים? וגם: מה קובע חוק חולה הנוטה למות בישראל ואילו הוראות יכול להשאיר החולה הסופני בהקשר לטיפול בו? - התכנית המלאה 29.06.17

 


מדי יום פרופסור רפי קרסו מארח מומחים שמסבירים לנו על המחלות, התרופות והתפתחויות החדשות בעולם הרפואה.

 

והפעם: מהן מחלות הריאה שנגרמות מתוצאה בעישון? איזה טיפול עזרה ראשונה יש להגיש לילד שטבע וחולץ מהמים? וגם: מה קובע חוק חולה הנוטה למות בישראל ואילו הוראות יכול להשאיר החולה הסופני בהקשר לטיפול בו? - התכנית המלאה 29.06.17

 

צפו בכל התוכניות המלאות של חיים בריא