BETA

המונולוג של שליין על חוסר העקביות של יאיר לפיד

ח"כ יאיר לפיד אומר דבר אחד, ובהזדמנות אחרת אומר דבר אחר. אז בתור שחקן ותסריטאי הוא בסדר, אבל הוא כנראה מספר לנו סיפורים. המונולוג השבועי