BETA

המונולוג של שליין על יאיר נתניהו

שליין לא הופתע כשהקלטות של יאיר נתניהו התפרסמו, הרי הוא מהתחלה ידע מה קורה במשפחת נתניהו שמציירת עצמה כערכית ומסורתית. הנה המונולוג השבועי