BETA

גלבוע בפיתה • ניב גלבוע בפלאפל התימני בירושלים

ניב גלבוע פותח את פינת אוכל הרחוב עם ביקור בפלאפל התימני בירושלים. מה הוא חשב על הפלאפל? ומה שתה במקום יין אדום?

וידיאו

טקסט

ניב גלבוע מבקר בפלאפל התימני ברחוב הנביאים בירושלים.

מה הוא חשב על הפלאפל ועל הצ'יפס? והאם הוא מצא תחליף ליין אדום בדמות מיץ ענבים?

 

מרכז הפלאפל התימני, הנביאים 48, ירושלים.

 

ציון: 6 פלאפלים.