BETA

ב"מפגש הסטייק" מודאגים מעבודות הרכבת הקלה שמתבצעות בסמוך: "מדובר באסון כלכלי"

שנתיים לאחר תחילת העבודות ברכבת הקלה, בעלי "מפגש הסטייק" מודים כי ניכרת ירידה בהכנסות: "מדובר מבחינתנו באסון כלכלי"

 

עבודות הרכבת הקלה בתל אביב שיתקו את העסקים באיזור, כפי שמעיד יריב פישרמן, בנם של בעלי "מפגש הסטייק". "מבחינתנו זה היה כמו 11 בספטמבר, כמו פיגוע תופת," הוא אומר. שנתיים אחרי, טוען פישרמן, ניכרת ירידה בהיקף ההכנסות ולא הוצעה עזרה מטעם המדינה. למרות זאת, בעלי העסק לא חושבים לסגור את "מפגש הסטייק" - "זה עסק משפחתי," אומר פישרמן, "זה החיים שלנו."

 

ומתי יחזרו לשגרה? יריב פישרמן לא רואה את העבודות מסתיימות בשלוש-ארבע שנים הקרובות, כך שעדיין הגישה למסעדה מוגבלת. לגבי הרעשים - במסעדה דאגו לאקוסטיקה מתאימה, והמצב משתפר לעומת הימים הראשונים של העבודות, אולם עדיין המצוקה הכלכלית נרשמת. כך, לדוגמא, עסקים רבים באיזור אף נסגרו בשל הנזק שנגרם להם מהעבודות על הרכבת הקלה.