BETA

גלבוע בפיתה • ניב גלבוע בקבב אמונה בבאר שבע

ניב גלבוע מבקר בקבב "אמונה" בבאר שבע, ואוכל אותו בפיתה. מה הוא חשב עליו. ולמה קוראים לקבב "אמונה"?

וידיאו

טקסט

ניב גלבוע ממשיך את מסע הפרידה שלו מערוץ 10 עם פינת האוכל בעמידה, והפעם הוא אוכל קבב בפיתה בקבב "אמונה" בבאר שבע. מה הוא חשב עליו?

 

קבב אמונה, קק"ל 58, באר שבע.


ציון: 8 פלאפלים.