BETA

12.05.2008

22:04

נושאים חמים

מושחתים בצמרת

יצאנו לבדוק את הסיבות לשיטפון במעשי השחיתות השלטונית בארץ, את התחנות המרכזיות בהתפתחות השחיתות השלטונית - ואת השינויים הנדרשים כדי למזער את התופעה

אושרת קוטלר יוצאת לבדוק את הסיבות לשיטפון במעשי השחיתות השלטונית בארץ ואת השינויים הנדרשים כדי למזער את התופעה. בנוסף, סוקר המשדר המיוחד את התחנות המרכזיות בהתפתחות השחיתות השלטונית מאז הקמת המדינה