BETA

05.11.2018

22:23

נושאים חמים

המראה של השמש

סיפורה האישי של נווטת הקרב הדתייה הראשונה, תמר אריאל, שתיעדה את חייה עד הרגע האחרון, והדרמה הגדולה שהתחוללה בזמן הסופה על ההר בנפאל