BETA
שטרות דולרים
שטרות דולרים
,רויטרס

בחנו את עצמכם: היכן להשקיע את הכסף?

מה זה אג"ח זבל וכמה תשואה הניבה ההשקעה בנדל"ן למגורים השנה? מול המשקיע עומדות המון החלטות שיצטרך לקבל לפני הרכבת התיק. האם אתם מוכנים לקבל אותן?