BETA

לנינט טייב יש בית שחי ענוג

חשבתם שנינט טייב יכולה רק לשיר כמו שושנה דורנית אדומה? תחשבו שוב. הזוכה הראשונה של כוכב נולד דיג'תה באירוע השקת החזיות של דלתא ואף קיפלה את יד ימין. בצורה שחשפה את המרפק כמובן