שלמה ארצי והטי שירט השחורה בטיול רגלי

מה ישראלי בעינינו? לראות את הזמר הכל ישראלי מטייל באחד הפארקים עם כלב. תחי מדינת ישראל. תחי תחי תחי