ציפי שביט לא תנחה את גמר "לרדת בגדול"

המנחה של התוכנית שברה את רגלה בעת ריצה וכעת לא תוכל להנחות את הגמר. המחליפה - מיכל ינאי