חיים יבין פוצח בשיר

מגיש הטלוויזיה השתתף בפרויקט מוזיקלי למען העובדים הזרים, ואנחנו שמחים בשבילו שהוא לא בחר בקריירת זמרה