על משאית הזבל עם יניב רוחן

השורד שהגיע ממחלקת התברואה לאיי קמרינס לקח את ענבל סלבי ליום עבודה שגרתי שהסתיים בצילומים מאתגרים לשער מגזין