BETA

עתי ויואב מתרגלים לביצה

המודחים הטריים של "האח הגדול" עדיין מחפשים את עצמם מחוץ לבית אך בעוד עתי מתרגל לתהילה בקלות רבה, יואב עדיין כעוס "בשביל משה ורוחמה שם בבית לא הייתי מספיק טוב" הוא אומר היום