מרגול החליפה רכב, עליו בירך הרב שהסיר את הכישוף לדודו אהרון

ארבעה חודשים לאחר פיצוץ מכוניתה, מרגלית צנעני החליפה רכב. למניעת הישנות המקרה, בירך עליו הרב מאיר מסלטי, המוכר מטקס הסרת הכישוף לדודו אהרון