BETA

מזל טוב: שלום מיכאשוולי מוציא את הילד מהבית החולים!

אחרי ארבעה ימים בבית החולים, יצאו היום אחר הצהריים ענבל שלוי ושלום מיכאשווילי חזרה הבייתה עם העולל הטרי. סמסו מזל טוב!