BETA

רגב והלן הוד: נשיקה בהילוך איטי

בני הזוג המפונפנים גילו לאחרונה שבבטנה של הלן מסתתרת בת ויצאו לחגוג את הידיעה במסעדת "BG99" בבת ים. ומה לכם יש בבטן?