BETA

דו פואה: עדן הראל רכשה עגלת תאומים

למרות שעדן הראל בהיריון עם בת אחת, היא לא היססה לפני שקפצה לאולם התצוגה של "במבלרייד ישראל" ורכשה עגלת תאומים. נו, כדי שיהיה מקום גם לבנה הצעיר