BETA

אפשר לישון בשקט: עקיבא וענהאל שמואלי מוגנים

רגע לפני שעקיבא יצא למילואים, הוא דאג שחברת "Alnet" תתקין מערכת אזעקה בבית שנפרץ לפני כחודשיים. כן, הנחת סלב הייתה מעורבת בעסק