BETA

28.06.2018

14:19

 "משפחה בטרנס"
"משפחה בטרנס"
,צילום: רואי רוט

מהיום: זוכי פסטיבל דוקאביב יוכלו להגיש מועמדות לאוסקר!

הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע דוקומנטרי בתל-אביב נבחר ע"י האקדמיה האמריקאית לקולנוע לאחד מ-28 הפסטיבלים המובילים בעולם ומעתה הזוכים יהיו זכאים להגיש מועמדות לאוסקר

האקדמיה האמריקאית פרסמה תנאים חדשים להגשת מועמדות לאוסקר בתחום הדוקומנטרי. סרטים אשר יזכו בקטגוריות מובילות בפסטיבלים נבחרים, יהיו כשירים למועמדות אוטומטית לקטגוריית הסרט הדוקומנטרי באוסקר, וזאת בשונה מסרטים שלא זכו בפסטיבלים אלו וצריכים לעמוד בתנאי ההפצה המגבילים של האקדמיה.

 

הסרטים שזכו השנה, ויזכו בעתיד בפסטיבל דוקאביב בקטגוריות "הסרט הישראלי הטוב ביותר" ו"הסרט הבינלאומי הטוב ביותר", יוכלו להגיש באופן אוטומטי את מועמדותם לאוסקר. בפסטיבל דוקאביב שנערך במאי האחרון זכו בקטגוריות האלו בהתאמה משפחה בטרנס של אופיר טריינין וכלבים נובחים רחוק של סימון לרנג-וילמונט.

 

הזכאות מתווספת לתחרות הסרט הדוקומנטרי הקצר בפסטיבל דוקאביב. הזוכה בקטגוריה זו, אף הוא כשיר להגשה אוטומטית לתחרות הסרטים הדוקומנטריים הקצרים של האקדמיה האמריקאית לקולנוע.   

 

לרשימת הפסטיבלים הנבחרים בקטגוריה הדוקומנטרית   www.oscars.org/rules