BETA

30.01.2018

16:04

למי צבי יחזקאלי היה מתקשר כדי להיחלץ ממעצר?

רגע לפני תחילת הסדרה "בזהות בדויה", אלון בן דוד שמע מצבי יחזקאלי איך הסביר למשפחה את היעדרותו, וצבי סיפר על השבירה במלון לפני ההפיכה לשייח' אבו חמזה

רגע לפני עליית הסדרה "בזהות בדויה", התקיימה ביום שישי האחרון הקרנה חגיגית. צבי יחזקאלי, או בשבילכם שייח' אבו חמזה, חלק עם מאות האורחים את רגעי המשבר במהלך הצילומים ואיך התגבר עליהם - ועם אלון בן דוד את הדרכים להסתיר מהמשפחה את משימתו האמיתית.