BETA

מה שיר אלמליח חושבת על צילומים בעירום?

מה היא הכי אוהבת בגוף שלה, מה הייתה העבודה הראשונה ומה למדה מחיי הנישואים?: פגשנו את שיר אלמליח ואתגרנו אותה עם 21 שאלות לא פשוטות בכלל